ADD-M1
SU GEÇİRİMSİZLİK HARÇ KATKISI

Çimento esaslı harç ve beton karışımlarındaki çimento ve agrega ile reaksiyona girerek kapiler boşluk ve gözenekleri dolduran, klor içermeyen, su geçirimsizlik katkı malzemesi

TDS MSDS

ISO


UYGULAMA ALANLARI

Kullanıma hazır ya da agrega ile çimento karıştırılarak hazırlanan çimento esaslı sıva, şap ve beton harçlarında su geçirimsizlik sağlamak, işlenebilirliği arttırmak için harç katkısı olarak kullanılır.

ÜRÜN AVANTAJLARI

 • Çimento esaslı harçlar ve betonda yüksek su geçirimsizlik sağlar.
 • Harç ve betonların priz sürelerini etkilemez.
 • Çimento esaslı harçlar ve betonda işlenebilirliği arttırır.
 • Donma-çözünmeye karşı dayanımı arttırır.
 • Klor içermez, korozif etkisi yoktur, donatıya zarar vermez

YÜZEYİN HAZIRLANMASI

Uygulama yüzeyleri temiz, sağlam, tozdan arındırılmış olmalıdır. Yapışmayı engelleyici maddeler (toz, yağ, vs.) temizlenmeli, harç-çimento kalıntıları vb. maddeler kazınmalı, pürüzsüz yüzeyler çentiklenmelidir. Pürüzsüz ya da su emiciliği fazla olan yüzeylerde uygun astar uygulaması (PRIMER-PLAST, PRIMER-ST ya da ADD-LATEX-su-çimento-agrega ile hazırlanan astar) ile yüzey hazırlanmalıdır. ADD-M1’in birlikte kullanılacağı ürüne uygun olarak gerekli yüzey hazırlık işlemleri yapılmalıdır. Su sızıntıları varsa durdurulmalı, su seviyesi düşürülmelidir.

Hazır Çimento Esaslı Ürünler İle Birlikte Kullanım:
Kullanılacak hazır karışım ürününe ait “TEKNİK BILGI FORMU”nda verilen oranda kuru karışım, 1:10 oranında hazırlanan ADD-M1/su karışımı üzerine, eklenir. Düşük devirli bir mikser ile topak kalmayacak şekilde karıştırılır. Ürünün “TEKNİK BILGI FORMU”ndaki bilgiler doğrultusunda uygulama yapılır.

Çimento ve Agrega Karıştırarak Hazırlanan Sıva İle Birlikte Kullanım:
ADD-M1 ile hazırlanan sıva harcı, su basınç miktarına ve yapının tipine bağlı olarak 3 veya 4 kat halinde uygulanır. 1:10 oranında hazırlanan ADD-M1/su karışımı kullanım yerine göre hazırlanan çimento ve agregalı kuru karışıma eklenir ve topak kalmayacak şekilde karıştırılır. Eğer kullanılan agrega ıslak ise ADD-M1/su oranı 1:7-1:8 oranlarına çıkartılmalıdır. Her uygulama katı arasında, alt yüzey kurumaya başlayana kadar (en az 4 saat) beklenir. Her kat çelik mala ile en az 5 mm kalınlıkta uygulanır. Katlar arasında (özellikle 2. kattan sonra) adreansı arttırmak için çentikleme yapılmalı, sadece su ile hazırlanmış ince bir harç tabakası ya da PRIMER-PLAST sıva astarı uygulanmalıdır. Son kat olarak çimento/agrega oranı 1:1 olan kuru karışım, ADD-M1 eklenmeden sadece su ile harç haline getirilmeli ve hazırlanan bu harç yüzeyde şerbet kalıntıları oluşmaması için son kat sıvası olarak tahta mala ile uygulanmalıdır.

Çimento-Agrega Karıştırarak Hazırlanan Döşeme Şapı İle Kullanım:
Yapılan uygun astar uygulamasından sonra 1.kat yapıştırma tabakası 2.kat ana zemin tabakası olmak üzere 2 kat uygulama yapılır. Yapıştırma tabakası en az 10 mm kalınlıkta olmalı ve çelik mala ile yayılmalıdır. Ana zemin tabakası en az 30 mm kalınlıkta olmalı ve tokmaklandıktan sonra tahta mala ile yüzey düzeltilmelidir.

 • Uygulama yapılırken, ortam ve zemin sıcaklığı +5ºC ile +30ºC arasında olmalıdır.
 • Uygulamada kullanılan ürünlerin (agrega, çimento, hazır harçlar, vb.) uygun ve bozulmamış olmasına dikkat edilmelidir.
 • Hazırlanan harç içine sonradan sadece su ya da sadece ADD-M1 ilave edilmemelidir.
 • Sertleşmiş-beklemiş karışım su ya da ADD-M1 ile yumuşatılarak kullanılmamalıdır.
 • Sağlam olmayan, sorunlu yüzeyler üzerine uygulama yapılmamalıdır.
 • Uygulama esnasında ve sonrasında yüzeyin hava akımlarından, ani sıcaklık ve nem değişimlerinden korunması gereklidir.
 • Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır. 

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru (%60 bağıl nem) ve serin (+5ºC ile +25ºC arası sıcaklık) ortamda depolandığında 12 aydır.

Su Geçirimsizlik Harç Katkısı
Görünüm Sarı sıvı
Yoğunluk 1050 ± 50 g/L
pH 9-11

UYGULAMA YÖNTEMLERİ

Uygulama yapılırken, ortam ve zemin sıcaklığı +5 ̊C ile +30 ̊C arasında olmalıdır.
Uygulama esnasında ve sonrasında yüzeyin hava akımlarından ve ani sıcaklık değişimlerinden korunması gereklidir.
Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Sağlam olmayan, sorunlu yüzeyler üzerine uygulanmamalıdır.
Uygulamada kullanılan ürünlerin (agrega, çimento, hazır harçlar, vb.) uygun ve raf ömrü dolmamış olmasına dikkat edilmelidir.