G-PLAST-1200
SIVA HARCI / Silikon Perlitli Elyaflı Gri

Gri çimento esaslı, perlit, elyaf ve kimyasal katkılarla güçlendirilmiş, su ve rutubete dayanıklı, iç ve dış cepheler için el ile uygulanabilen ilk kat sıva harcı

TDS MSDS

TSE ISO CE


UYGULAMA ALANLARI

İç ve dış cephelerde 1,5 cm’ den ince sıva uygulamasının yeterli olduğu tuğla, gazbeton, bims, briket, beton tavan ve duvarlar üzerine yatayda ve düşeyde ilk kat olarak el ile uygulanır.

ÜRÜN AVANTAJLARI

  • G-PLAST-1200 sıva harcı kolay hazırlanma ve uygulanma özelliği ile işçilik ve zaman kaybını önler.
  • Yüksek yapışma ve dayanıklılık sağlar.
  • Özel formülü sayesinde daha az ürün ile daha geniş alanlar sıvanabilir.
  • Elyaf takviyesi ile gerilim çatlaklarının oluşmasını engeller.
  • Silikon takviyesi ile su ve rutubete karşı dayanıklıdır.
  • Üzerine yapılacak uygulamalar için sağlam ve düzgün bir yüzey oluşturur.
  • İstenildiği takdirde tirfil uygulaması yapılarak, boyadan önce dekoratif, taneli ve sağlam bir yüzey sağlar.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI

Uygulama yüzeyleri temiz, sağlam, tozdan arındırılmış olmalıdır. Yapışmayı engelleyici malzemeler (toz, yağ, vs.) yüzeyden temizlenmeli, harç-çimento kalıntıları vb. maddeler kazınmalıdır. Yüzey üzerindeki çatlak ve boşluklar G-REPAIR-1200 ya da G-REPAIR-800 tamir harçları ile uygulamadan en az bir gün önce tamir edilmelidir. Uygulama yüzeyi gerekli ise su ile temizlenmelidir. Çok sıcak, rüzgarlı havalarda yüzeyin su emilimini azaltmak için uygulamadan en az 1 saat önce PRIMER-ST genel amaçlı astar uygulanmalıdır. Pürüzsüz yüzeylerde yapışmayı arttırmak için çentikleme yapılması önerilir. Brüt beton gibi pürüzsüz yüzeylerde yüksek yapışma sağlamak ve su emilimini azaltmak için uygulamadan en az 1 gün önce PRIMER-PLAST brüt beton astarı uygulanmalıdır. Anolu uygulama yapılacaksa, uygulama kalınlığına göre ayarlanmış ano çıtaları uygulamadan en az 1 gün önce yüzeye sabitlenmelidir.

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında kuru (%60 bağıl nem) ve serin (+5˚C ve +25˚C arası sıcaklık) ortamda depolandığında raf ömrü 12 aydır.

UYGULAMA SINIRLARI

Olgunlaşma Süresi: 5 dk.

İşlenebilme Süresi: 40 dk.

Kuruma Süresi: en az 2 gün

BİRİM TÜKETİM

3 m² / 35 kg torba (Uygulama kalınlığı: 1 cm)

TS EN 998 - 1 / 02.2017 İç ve Dış Kullanımlar İçin Genel Amaçlı Sıva Harcı (GP)
Kuru Yığın Yoğunluk 1450 ± 250 g/L
Yangına Tepki A1 Sınıfı
Basınç Dayanımı  CS III
Bağ Dayanımı > 0,2 N/mm2
Kapiler Su Emme W0
Su Buharı Geçirgenliği μ ≤ 15
Isı İletkenlik Katsayısı ≤ 0,75 W/mK (P=%50)

UYGULAMA YÖNTEMLERİ

Uygulama yapılırken, ortam ve zemin sıcaklığı +5 ̊C ile +30 ̊C arasında olmalıdır.
Yüksek verimlilik için, köşelerde köşe sıva profilleri kullanılmalıdır.
Yüksek verimlilik için, farklı malzemelerden yapılmış yüzeylerin birleşim noktalarında ve hareketli alanlarda sıva filtresi kullanılmalıdır.
Hazırlanan harç içerisine kireç, çimento, alçı gibi ek herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.
Uygulama esnasında ve sonrasında yüzeyin hava akımlarından ve ani sıcaklık değişimlerinden korunması gereklidir.
Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Sertleşmiş karışım su ile yeniden yumuşatılarak kullanılmamalıdır.
Sağlam olmayan, sorunlu yüzeyler üzerine uygulanmamalıdır.