G-FIX-DECO
SÖVE YAPIŞTIRMA HARCI / Silikonlu Power Gri

Yüksek yapışma gücüne sahip, kayma özelliği azaltılmış, silikonlu-su ve rutubetten etkilenmeyen, gri çimento esaslı söve ve ısı yalıtım levhası yapıştırma harcı

TDS MSDS

TSE ISO CE


UYGULAMA ALANLARI

İç ve dış cephelerde sağlam, tozsuz ve su emmesi düşük çimento esaslı yüzeyler üzerine dekoratif köpük elemanların (söve, kartonpiyer, vb.), THERMBOARD ısı yalıtım levhaların ve XPS, EPS, taşyünü gibi her türlü ısı yalıtım levhasının yatay ve düşeyde yapıştırılmasında kullanılır.

ÜRÜN AVANTAJLARI

 

  • G-FIX-DECO söve yapıştırma harcı kolay hazırlanma ve uygulanma özelliği ile işçilik ve zaman kaybını önler. 
  • İlave katkılarla güçlendirilmiştir, düşük ve yüksek sıcaklıklarda bile yüksek dayanıklılık ve yapışma mukavemeti sağlar. 
  • Özel formülü sayesinde daha az ürün ile daha geniş alanlar bitirilebilir. 
  • Düşey uygulamalarda köpük levha ve elementlerin kaymasını önler. 
  • Uzatılmış çalışma süresi ile rahat kullanım sağlar. 
  • Silikon takviyesi ile su ve rutubete karşı dayanıklıdır.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI

Uygulama yüzeyleri temiz, sağlam ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Yapışmayı engelleyici malzemeler (toz, yağ, kir vs.) yüzeyden temizlenmeli, harç çimento kalıntıları vb. maddeler kazınmalıdır. Yüzeydeki çatlak ve boşluklar G-REPAIR-1200 ya da G-REPAIR-800 tamir harçları ile uygulamadan en az bir gün önce tamir edilmelidir. Uygulama yüzeyi gerekli ise su ile temizlenmelidir. Çok sıcak ve rüzgarlı havalarda yüzeyin su emilimini azaltmak için uygulamadan en az 1 saat önce PRIMER-ST genel amaçlı astar uygulanmalıdır.

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında kuru (%60 bağıl nem) ve serin (+5˚C ve +25˚Carası sıcaklık) ortamda depolandığında raf ömrü 12 aydır.

UYGULAMA SINIRLARI

Olgunlaşma Süresi: 5 dk.

İşlenebilme Süresi: 1

Kuruma Süresi: en az 1 gün

BİRİM TÜKETİM

5 m² / 25 kg torba (Uygulama kalınlığı: 10 mm)

TS 13566 / 06.2013 Isı Yalıtım Levhası İçin Çimento Esaslı Yapıştırma Harcı
Yangına Tepki A1 Sınıfı
Taze Harcın Boşluklu Birim Hacim Kütlesi ≥ 1000 g/L
Basınç Mukavemeti > 6,0 N/mm2
Eğilme Mukavemeti > 2,0 N/mm2
Alt TabakayaYapışma Mukavemeti > 0,5 N/mm2
Isı Yalıtım Levhasına Yapışma Mukavemeti ≥ 0,08 N/mm2
Su Emme (30 dk. sonra) ≤ 5 g
Su Emme (240 dk. sonra) ≤ 10 g
Tane Boyutu / 1 mm Elek Üstü ≤ 1 %

UYGULAMA YÖNTEMLERİ

Uygulama yapılırken, ortam ve zemin sıcaklığı +5 ̊C ile +30 ̊C arasında olmalıdır.
Hazırlanan harç içerisine kireç, çimento, alçı gibi ek herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.
Uygulama esnasında ve sonrasında yüzeyin hava akımlarından ve ani sıcaklık değişimlerinden korunması gereklidir.
Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Sertleşmiş karışım su ile yeniden yumuşatılarak kullanılmamalıdır.
Sağlam olmayan, sorunlu yüzeyler üzerine uygulanmamalıdır.
Uygulanan harç yüzeyinde film oluşumu varsa harç kullanılmamalı, yeni bir harç karıştırarak uygulama yapılmalıdır.